0 800 500 727
(Безкоштовно з усіх телефонів у межах України)
ВАЖЛИВО! Робота ТДВ "Альянс Україна" пiд час карантину. Детальнiше

Allianz демонструє успішні результати, не дивлячись на великий об’єм збитків за ризиком «стихійні лиха»

13.5.2011
·         Показник квартальної виручки близький до рекордно високого рівня аналогічного періоду минулого року та складає 29,9 млрд. євро
·         Операційний прибуток досяг 1,66 млрд. євро
·         Чистий квартальний прибуток склав 915 млн. євро
·         Коефіцієнт платоспроможності дорівнює 180%, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості
·         Плановий показник операційного прибутку на 2011 рік підтвердився
 
Група Allianz опублікувала фінансові результати за 1 квартал 2011р., яких було досягнуто, незважаючи на складні умови ведення бізнесу і великі збитки за ризиком стихійні лиха. Валова виручка склала 29,9 млрд. євро, що всього лише на 2,2 п.п. нижче рекордно високого рівня в 30,6 млрд. євро, зафіксованого в першому кварталі минулого року.

Операційний прибуток досяг 1,66 млрд. євро в порівнянні з 1,73 млрд. євро, отриманими за аналогічний період минулого року. Це зниження показника у 4,2% є незначним, оскільки в першому кварталі цього року були здійснені одні з найбільших виплат за катастрофічними збитками від стихійних лих за останні 20 років. І це при тому, що рівень збитків за ризиком стихійні лиха був вищим за звичайний вже в першому кварталі минулого року.

На показник чистого квартального прибутку в 915 млн. євро в порівнянні з 1,6 млрд. євро у 1 кварталі 2010 р. вплинули результати діяльності в усіх трьох сегментах. Крім збитків за ризиком стихійні лиха така динаміка показника була обумовлена ​​навмисним зниженням приросту капіталу і більш високим рівнем витрат на сплату податків.

Показники капіталу Групи Allianz як і раніше демонструють високий рівень надійності: коефіцієнт платоспроможності дорівнює 180%, що на 7 п.п. вище, ніж станом на кінець 2010 р., коли даний показник дорівнював 173%. Розмір акціонерного капіталу станом на 31 березня 2011 року становить 43,6 млрд. євро, що на 2,1% нижче аналогічного показника станом на 31 грудня 2010 р. (44,5 млрд. євро).

Незважаючи на складні умови ведення бізнесу, показники Групи Allianz відповідають плановим значенням. Це означає, що план з операційного прибутку на 2011 рік у розмірі 8 млрд. євро буде виконаний, з відхиленням +/- 0,5 млрд. євро.
 
Стабільно високі результати в сегменті страхування майна і відповідальності, незважаючи на вплив збитків за ризиком стихійні лиха

Повна нарахована премія (GPW) у сегменті страхування майна та відповідальності в першому кварталі виріс на 1,8% та склала 14,3 млрд. євро в порівнянні з 14 млрд. євро у першому кварталі 2010 р.

Операційний прибуток досяг 663 млн. євро, що на 6,9% нижче 712 млн. євро, отриманих у першому кварталі 2010 р. Витрати на врегулювання збитків за ризиком стихійні лихау першому кварталі склали 737 млн. євро, у т.ч. 697 млн. євро, зарезервованих на виплати по страхових випадках в Австралії, Новій Зеландії та Японії. У першому кварталі 2010 р. витрати на врегулювання збитків за ризиком стихійні лиха склали 555 млн. євро.
 
Комбінований коефіцієнт склав 101,3%, що трохи вище рівня першого кварталу 2010 року у 100,4%. Частка збитків за ризиками Стихійні лиха у комбінованому коефіцієнті склала 7,6 п.п. у порівнянні з 5,9 п.п. у першому кварталі минулого року.
 
Олівер Бете, фінансовий директор Allianz SE, так прокоментував результати першого кварталу: На минулий квартал припав один із найсерйозніших ударів за останні двадцять років в історії Allianz, викликаний великими збитками за ризиком стихійні лиха. Тим не менш, нам вдалося частково компенсувати цей негативний вплив за рахунок підвищення ефективності операційної діяльності наших компаній на декількох ключових ринках, позитивної динаміки цін при пролонгації договорів страхування та стабільного інвестиційного доходу.
 
Результати діяльності в сегменті страхування життя та медичного страхування відповідають плановим

У сегменті страхування життя та медичного страхування обсяг премій за НСБО склав 14,4 млрд. євро. У порівнянні з рекордно високим рівнем у 15,4 млрд. євро, зафіксованим у першому кварталі 2010 р., обсяг надходжень знизився на 7,1%. Тим не менш, чистий приплив грошових коштів досяг 1,7 млрд. євро. Високі показники обсягу премій за НСБО у першому кварталі минулого року були досягнуті, у тому числі за рахунок сприятливих факторів, що склалися у Франції, Італії та Тайвані, які носили разовий характер.

Операційний прибуток склав 702 млн. євро в порівнянні з 835 млн. євро в першому кварталі 2010 р. Зниження показника на 15,9% було переважно викликано більш низьким інвестиційним доходом в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Олівер Бете: Результати діяльності в сегменті страхування життя та медичного страхування відповідають плановим, незважаючи на непрості умови ведення бізнесу, включаючи гостру конкуренцію у Франції, Італії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і негативний вплив курсових різниць у зв'язку з високим курсом євро. Отримані результати з операційного прибутку відповідають верхній межі планового діапазону, передбаченого на 2011 рік.
 
У сегменті управління активами продовжується зростання бізнесу

У сегменті управління активами зберігається високий приріст виручки. Чистий комісійний дохід виріс на 14,5% і склав 1,26 млрд. євро в порівнянні з 1,10 млрд. євро, отриманими за аналогічний період минулого року. Операційний прибуток виріс на 13,3% - з 466 млн. євро в першому кварталі 2010 року до 528 млн. євро.

Співвідношення витрат до доходів становить 58,5%, що наближається до рівня аналогічного періоду минулого року (58,2%).

Вартість активів третіх осіб в управлінні станом на 31 березня 2011 досягла 1138 млрд. євро в порівнянні з 1,023 трильйонами євро станом на 31 березня 2010 року.

Олівер Бете: У сегменті управління активами зберігаються високі темпи органічного зростання бізнесу. Чистий приплив грошових коштів від третіх осіб склав майже 14 млрд. євро. Ми досягли видатних показників виручки та операційного прибутку. Співвідношення витрат до доходів свідчить про високу рентабельність нашого бізнесу з управління активами.
 
Група Allianz: основні показники 1 кв. 2011 р.
 

 
 
 
1 кв. 2010*
1 кв. 2011
Δ
Сукупний дохід
 
млрд. €
30,6
29,9
-2,2%
Операційний прибуток (збиток)
- Страхування майна та відповідальності
- Страхування життя та медичне страхування
- Управління активами
- Корпоративна та інша діяльність
- Поправки консолідованої звітності
 
 
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
 
1 732
712
835
466
-251
-30
1 660
663
702
528
-223
-10
-4,2%
-6,9%
-15,9%
13,3%
-11,2%
-66,7%
Прибуток до оподаткування
Податки на прибуток
 
млн. €
млн. €
 
1 991
-338
1 486
-571
-25,4%
47,2%
Чистий прибуток (збиток)
- Страхування майна та відповідальності
- Страхування життя та медичне страхування
- Управління активами
- Корпоративна та інша діяльність
- Поправки консолідованої звітності
 
 
 
 
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
млн. €
 
1 603
591
576
143
224
69
 
915
557
482
309
-452
19
 
-42,9%
-5,8%
-16,3%
116%
-
-72,5%
 
Чистий прибуток
Що відноситься на рахунок часток, які не надають контролю
Що відноситься на рахунок акціонерів
 
млн. €
млн. €
млн. €
 
1 603
38
1 565
915
58
857
-42,9%
52,6%
-45,2%
Базовий прибуток на акцію
Розводнений прибуток на акцію
3,47
3,46
1,90
1,88
-45,2%
-45,7%
Коефіцієнти
- Страхування майна та відповідальності – комбінований коефіцієнт
- Страхування майна та медичне страхування – співвідношення витрат до доходів
- Управління активами - співвідношення витрат до доходів
 
% % %
 
%
%
 
%
 
100,4%
95,7%
 
58,2%
 
 
101,3%
96,1%
 
58,5%
 
0,9% -п.п.
0,4% -п.п.
 
0,3% -п.п.
 
 
 
31.12.2010
31.03.2011
Δ
Акціонерний капітал**
 
млрд. €
44,5
43,6
-2,1%
Сукупний показник платоспроможності
%
%
173%
180%
7% -п.п.
Активи 3-х осіб в управлінні
 
млрд. €
1 164
1 138
-2,2%

* Дані звітності за 1 кв. 2010р. були перераховані з урахуванням змін в обліковій політиці Групи Allianz
** Без врахування часток, що не надають контроль
** * З урахуванням позабалансових резервів (станом на 31.03.2011: 2,1 млрд. євро, 31.12.2010: 2,1 млрд. євро). Коефіцієнт платоспроможності без врахування позабалансових резервів складає 171% станом на 31.03.2011 та 164% на 31.12.2010.