Allianz 03. 08. 20.

Фінансовий стан 2005 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)2005 рік
Статутний фонд 39 090,00
Активи 49 830,00
Власний капітал 42 586,30
Страхові резерви 9 104,80
Частина перестрахувальників у страхових резервах 3 325,50
Страхові платежі 13 126,80
Премії, віддані у перестрахування: 5 522,30
- резидентам 352,00
- нерезидентам 5 170,30
Страхові виплати 360,00
Виплати, отримані від перестрахувальників 67,40
Нерозподілений прибуток 3 496,30

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами , прийнятими у перестрахування (тис. гривень)