Allianz 16. 06. 21.

Фінансовий стан 2006 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)


1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2006 р.
Статутний фонд 51715,00 51715,00 51715,00 22725,00 74440,00
Активи 62968,40 67604,30 81612,40 26119,00 107731,40
Власний капітал 54131,00 53672,80 50512,00 17672,00 68184,00
Страхові резерви 7101,30 10736,30 24652,60 12163,70 36816,30
Частина перестрахувальників у страхових резервах 2909,40 3630,40 9654,10 -2829,80 6824,30
Страхові платежі 2644,80 9264,50 34778,70 24447,90 59226,60
Премії, віддані у перестрахування: 3963,20 3258,30 19120,50 1118,00 20238,50
- резидентам 2 094,30 171,60 3056,20 676,40 3732,60
- нерезидентам 1868,90 3086,70 16064,30 441,60 16505,90
Страхові виплати 407,50 1018,70 2836,10 4449,50 7285,60
Виплати, отримані від перестрахувальників 244,40 466,60 1017,70 610,10 1627,80
Нерозподілений прибуток 2416,00 1957,80 -1377,8 - -6430,8

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами , прийнятими у перестрахування (тис. гривень)