Allianz 13. 04. 21.

У 2008 році СК «Allianz Україна» нарощувала страхові резерви пропорційно залученим страховим преміям


Страхова компанія Allianz Україна підвела підсумки діяльності у 2008 році.

На 1 січня 2009 року компанія зібрала 173 515,00 тис. грн. страхових премій. Таким чином, темп росту даного показника в порівнянні з результатом 2007 року склав 145,5%. У загальному обсязі 51,5% становлять премії за договорами автострахування (каско), премії за договорами страхування майна та особистого страхування (крім страхування життя) становлять 25,4% і 14,0% відповідно. На інші види страхування припадає 9,1% зібраних премій.

Обсяг страхових резервів компанії на звітну дату склав 118 959,60 тис. грн., що демонструє ріст резервів СК Allіanz Україна на 45,1% у порівнянні з даними за 2007 рік.

За 12 місяців 2008 року СК Allіanz Україна виплатила 119 000,20 тис. грн. У порівнянні з результатами за аналогічний період 2007 року цей показник виріс майже вдвічі. У загальній структурі питома вага виплат за договорами автострахування становить 69,6%, за договорами страхування майна - 3,0%, а 17,2% припадає на частку особистого страхування (крім страхування життя).

В той же час обсяг статутного капіталу СК Allіanz Україна у порівнянні з показником на 1 січня 2008 року збільшився на 72,2% і склав 165 621,50 тис. грн.

Показник

2007 рік

2008 рік

Темп росту, %

Страхові премії, тис. грн.

119 271,70

173 515,00

145,5

Страхові виплати, тис. грн.

61 655,90

119 000,20

193,0

Статутний капітал, тис. грн.

96 155,00

165 621,50

172,2

Страхові резерви, тис. грн.

82 011,20

118 959,60

145,1

Пропорційний приріст страхових премій та резервів у 2008 році підтверджує, що наша компанія рівною мірою думає як про залучення клієнтів, так і про виконання своїх зобов'язань перед ними. Зараз Україна, як і увесь світ, переживає складні часи, люди з побоюванням ставляться до компаній фінансової сфери. Тому для нас дуже важливо виправдати довіру наших страхувальників. Саме для цього ми нарощуємо страхові резерви, формуємо збалансований портфель ризиків і стежимо за стійкістю нашої компанії, - прокоментував результати 2008 року Йоахим Веслінг, генеральний директор СК Allіanz Україна.