Allianz 13. 04. 21.

Результати діяльності Групи Allianz у 2 кв. 2009 р.: чистий прибуток виріс на 21% і склав 1,9 млрд євро


  • Операційний прибуток склав 1,8 млрд євро
  • Квартальний дохід досяг 22,2 млрд євро
  • Особливо високі показники зафіксовано у страхуванні життя
  • Зберігається високий показник платоспроможності (159%)

У 2 кварталі 2009 р. в цілому по Групі Allianz спостерігався ріст показників діяльності. У порівнянні з 2 кварталом 2008 р. сукупний дохід виріс з 21,5 млрд євро до 22,2 млрд євро. Операційний прибуток перевищив результати трьох попередніх кварталів і склав 1,8 млрд євро, що на 25,9% вище, ніж за 1 квартал 2009 р., але на 33% нижче у порівнянні з аналогічним кварталом 2008 р.

Чистий квартальний прибуток виріс на 21% і склав 1,9 млрд євро, у порівнянні з 1,5 млрд. євро у 2 кварталі 2008 р.

Показники капіталу Групи Allianz, як і раніше, демонструють високий рівень надійності: станом на 30 червня 2009 року рівень платоспроможності складає 159%. Розмір статутного капіталу станом на 30 червня 2009 року збільшився на 4,5% і дорівнює 34,5 млрд євро (33,0 млрд євро станом на кінець 1 кварталу 2009 р.).

В цілому ми досягли дуже хороших результатів. Allianz готовий до того, що ми називаємо нові звичайні умови діяльності, тобто до складних умов зі структурно більш низькою дохідністю, які зберігаються. У нас високий рівень капіталізації та низькоризиковий портфель, який захищає нас від потенційних потрясінь на ринку. Крім того, ми добре диверсифікоівані як з точки зору регіонального охоплення, так і з точки зору компаній, представлених у складі Групи, що дозволяє нам отримати вигоду з покращення ситуації на ринку, - сказав Міхаель Дікманн, Генеральний директор Allianz SE.

Страхування майна та відповідальності

Повна нарахована премія (GPW) у страхуванні майна та відповідальності у 2 кварталі 2009 року склала 9,5 млрд євро, що приблизно відповідає рівню аналогічного періоду минулого року (9,8 млрд євро). Більш низький інвестиційний дохід та результат страхової діяльності призвели до зниження операційного прибутку на 47% до 0,9 млрд євро, у порівнянні з 1,7 млрд. євро у 2 кварталі 2008 р.

Комбінований коефіцієнт практично змінився - 98,9% у порівнянні з 98,7% у 1 кварталі 2009 р. У 2 кварталі минулого року цей коефіцієнт дорівнював 93,5%.

На результати другого кварталу вплинув спад на ринку, велика кількість дрібних збитків зі страхування погодних ризиків, ряд великих збитків у Франції та разові події, такі як землетрус в Абруццо (Італія).

Ми очікуємо покращення комбінування коефіцієнта у другому півріччі. З минулого кварталу спостерігається ріст тарифів по новому бізнесу та пролонгованим договорам страхування. Ми також розраховуємо отримати вигоду від андеррайтингових акцій, ініційованих на окремих ринках, - сказав Гельмут Перлет, фінансовий директор Allianz SE.

Страхування життя та медичне страхування

У 2 кварталі 2009 року продовжилось поліпшення ситуації у страхуванні життя та медичному страхуванні. Преміальний дохід по національним стандартам бухгалтерської звітності виріс на 10% і склав 11,8 млрд. євро, у порівнянні з 10,7 млрд. євро у 2 кварталі 2008 р. Ріст виручки і досі відбувається переважно за рахунок збільшення попиту на інвестиційні продукти з гарантованою дохідністю та/або правом участі у прибутку. Операційний прибуток виріс на 41% і склав 990 млн. євро, у порівнянні з 703 млн. євро у 2 кварталі 2008 року. На ріст операційного прибутку в основному вплинув дуже гарний результат інвестиційної діяльності

Це був видатний квартал для нашого бізнесу зі страхування житті та медичного страхування. Швейцарія і Німеччина продемонстрували ріст бізнесу, виражений двозначними числами, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Квартальний операційний прибуток у розмірі 900 млн. євро є рекордним результатом в історії компанії. У цьому кварталі ми також виграли від дохідності бізнесу зі страхування життя та медичного страхування та від стабілізації ситуації на ринку, - сказав Гельмут Перлет.

Фінансові послуги

У секторі фінансових послуг надходження у 2 кварталі 2009 року збереглись на рівні аналогічного періоду минулого року. Операційний прибуток знизився на 49% і склав 146 млн. євро, у порівнянні з 285 млн. євро за 2 квартал 2008 р.

В сегменті управління активами чистий приплив грошових коштів і операційний прибуток по інструментам з фіксованою дохідністю у 2 кварталі 2009 р. залишились на стабільно високому рівні, в той час коли результати діяльності фондів акцій відображають преференції інвесторів, що надаються більш консервативним вкладенням. Вартість активів третіх осіб під управлінням станом на 30 червня 2009 р. вирісла і склала 813 млрд євро, у порівнянні з 766 млрд євро на кінець 1 кварталу 2009 р.

Гельмут Перлет сказав з цього приводу : Наш бізнес з інвестицій з фіксованим доходом демонструє відмінні результати. Сукупні темпи річного росту (CAGR) операційного прибутку за період трьох років складають 13,8%. Дуже гарна ознака чистого припливу капіталу, дисципліна операційної діяльності і позитивна динаміка інвестиційної діяльності сприяють досягненню стабільно високих результатів по інвестиціям з фіксованим доходом.

 Група Allianz: основні показники 2 кварталу та 1 півріччя 2009 р.

 

 

2 кв.

2008

2 кв. 2009

Δ

6 міс.

2008

6 міс. 2009

Δ

Сукупний дохід

млрд. €

21,5

22,2

3,0%

48,5

49,9

2,9%

Операційний результат

млн. €

2 659

1 786

-32,8%

4 885

3 205

-34,4%

- Страхування майна та відповідальності

млн. €

1 681

895

-46,8%

3 177

1 864

-41,3%

- Страхування життя та медичне страхування

млн. €

703

990

40,8%

1 292

1 392

7,7%

- Фінансові послуги

млн. €

285

146

-48,8%

540

344

-36,3%

- Корпоративні клієнти

млн. €

-16

-212

1 225%

-120

-383

219%

- Поправки консолідованої звітності

млн. €

6

-33

-

-4

-12

200%

Прибуток (збиток) до оподаткування та частка меншості

млн. €

2 815

2 334

-17,1%

4 833

2 779

-42,5%

Податок на прибуток

млн. €

-509

-447

-12,2%

-1 081

-468

-56,7%

Частка меншості у прибутку

млн. €

-81

-18

-77,8%

-147

-18

-87,8%

Чистий прибуток (збиток) від діяльності, що продовжується

млн. €

2 225

1 869

-16,0%

3 605

2 293

-36,4%

- Страхування майна та відповідальності

млн. €

1 822

749

-58,9%

2 879

1 180

-59,0%

- Страхування життя і медичне страхування

млн. €