Allianz 03. 08. 20.

Фінансовий стан 2014 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

  1 кв. 2 кв. 3 кв. 2014 рік
Статутний фонд 80 886 80 886 80 886 80 886
Активи 342 312 354 982 376 780 487 764
Власний капітал 65 962 86 512 68 242 65 561
Страхові резерви 197 318 213 021 255 667 387 253
Частина перестраховиків у страхових резервах 111 113 105 774 141 622 297 332
Страхові платежі 67 671,1 127 665,6 175 965,70 202 630,8
Премії, віддані у перестрахування: 33 336,7 41 948,9 45 018,10 49 800,4
- резидентам - - - -
- нерезидентам 33 336,7 41 948,9 45 018,10 49 800,4
Страхові виплати 19 213,8 32 689,5 51 349,60 78 862,30
Виплати, отримані від перестраховиків 6 527,7 6 757,5 9 099,80 12 742,40

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами , прийнятими у перестрахування (тис. гривень)