Allianz 03. 08. 20.

Фінансовий стан 2018 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

  1 кв. 2 кв. 3 кв. 2018 рік
Статутний фонд 63 160 63 160 63 160 63 160
Активи 243 607 253 770 237 561 259 740
Власний капітал 85 843 93 471 101 554 100 371
Страхові резерви 113 271 112 896 107 207 116 365
Частина перестраховиків у страхових резервах 39 266 69 283 64 227 63 783
Страхові платежі 47 737 85 553 125 437,4 163 769,8
Премії, віддані у перестрахування: 25 146 48 195 67 826,5 84 055,0
- резидентам - - - -
- нерезидентам 25 146 48 195 67 826,5 84 055,0
Страхові виплати 4 537,8 6 637,3 11 719,6 14 624,9
Виплати, отримані від перестраховиків 1 535 2 989,8 4 772,4 6 520,0

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)