Allianz 03. 08. 20.

Фінансовий стан 2020 рік


Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)

  1 кв.
Статутний фонд 63 160
Активи 411 527
Власний капітал 126 992
Страхові резерви 213 131
Частина перестраховиків у страхових резервах 148 601
Страхові платежі 89 273,7
Премії, віддані у перестрахування: 57 453,6
- резидентам -
- нерезидентам 57 453,6
Страхові виплати 9 103,2
Виплати, отримані від перестраховиків 4 753,2

Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )

Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)